Steinborgveien 10

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060158.jpg

Metadata

Tittel

Steinborgveien 10

Tema

Beskrivelse

Berntzens i Steinborgvn. 10 foran sin første hytte som senere ble påbygd.Fra 1924 sto det en villa på stedet.

Dato

Identifikator

B20060158

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Høyenhallboka 1711-1989

Registreringsdato

2006-04-05