Stallerud

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060089.jpg

Metadata

Tittel

Stallerud

Beskrivelse

Stallerud, Stallerudvn. 61,gnr.167/13,tidligere husmannsplass under Rustad.Den er avmerket på kart fra 1854, men alder er ukjent.Første kjente husmannskontrakt er fra 1874. Da gir Heftye Halvor Larsen feste.Halvors sønn Thomas fikk kjøpe plassen av kommunen i 1930.Senere har kommunen igjen tatt mesteparten tilbake i forbindelse med utbyggingen.Fremdeles er det etterkommerne etter Thomas som sitter på den gjenværende rest av gården.

Dato

Identifikator

B20060089

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18