Stabburet på Søndre Manglerud

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060073.jpg

Metadata

Tittel

Stabburet på Søndre Manglerud

Tema

Beskrivelse

Manglerud gård er kirkegods fra tidlig middelalder. Krongods fra reformasjonen og har deretter hatt en rekke forskjellige private eiere.Manglerud gård ble delt flere ganger og besto til sist av tre atskilte gårder.Søndre Manglerud, som er den eneste bevarte i dag, er bygd omkring 1840.Benyttes i dag som eldresenter.Vindfløyen på stabburet har Christian Vs monogram og årstallet 1683,trolig en kopi av en original fra en offentlig bygning.

Dato

Identifikator

B20060073

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

148

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18