Solbakken, tidligere Jørnsløkken på sitt siste

Metadata

Tittel

Solbakken, tidligere Jørnsløkken på sitt siste

Tema

Beskrivelse

Plassen Solbakken, tidligere Jørnsløkken og Jørgensløkken.På 1700-tallet var dette en husmannsplass under Oppsal gård. Ifølge boka "Oppsal vel gjennom 75 år 1904-1979" benyttes navnet Jørgensløkken fra 1824, gnr. 146, bnr 3, med henvisning til grunnboken.Jørgensløkken benyttes i folketellingen 1875 som Nordre Jørgensløkken, i folketellingen for 1891 som Opsal Jørgensløkken, og i 1900 som Jørgensløkken.På kart fra 1915 og senere benyttes navnet Solbakken.Trolig må Jørgensløkken ha vært det offisielle navn på gården, mens det på folkemunne har vært benyttet Jørnsløkken.Det er kortere å uttale.Navnet Jørnsløkken kan derfor som offisielt navn kun vært brukt i en kort periode på begynnelsen av 1900-tallet før navnet Solbakken ble tatt i bruk.Siste beboer Walter Kristensen og frue. Bolighuset revet ca. 1990, uthus og stabbur ble revet tidligere.Bergsetjordet lå til høyre for stabburet.

Dato (årstall)

BildeID

B20040237

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

146/3

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Registreringsdato

2002-12-18