Skøyenkroken 8.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110169.jpg

Metadata

Tittel

Skøyenkroken 8.

Tema

Beskrivelse

Skøyenkroken 8 (144/2129) var eid av Oslo Kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, utleid til "Sigøynerfamilier". Siste familie flyttet ut på begynnelsen av 2000-tallet. Revet i forbindelse med klargjøring av byggetomt for boliger i Skøyenåsveien 9. Bildet er tatt 25. november 2005.

Identifikator

B20110169

Sted

Bydel

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2010-04-20