Skøien

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20070003.jpg

Metadata

Tittel

Skøien

Tema

Beskrivelse

Bildet er trolig tatt fra skråningen ovenfor Beverlia mot vest.Stedsnavnet «Skøien» er knyttet til bildet, noe som trolig kan knytte seg til at området i 1927 var en del av Søndre Skøyen gårds utmark. Navn endrer seg gjerne over tid. «Skøienåsen» som iflg kilden til dette bildet lå rett i nærheten er også et eksempel på hvordan den geografiskeangivelse av et sted er sterkt endret fra1927 til i dag.

Dato

Identifikator

B20070003

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

145

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05