Skoletomta på Østensjø blir oppmålt

Metadata

Tittel

Skoletomta på Østensjø blir oppmålt

Beskrivelse

Skoletomta ble skilt ut fra Søndre Skøyen Gård i 1915.Jordstykket på den andre siden av Østensjøveien het Slora

Dato (årstall)

BildeID

B20040249

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18