Skogholtet i Skøyenåsveien 9.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110168.jpg

Metadata

Tittel

Skogholtet i Skøyenåsveien 9.

Beskrivelse

Hjørnetomten mellom Skøyenåsveien og Skøyenkroken ble tidlig regulert til parkeringshus og lå lenge urørt, men ble omregulert og i 2009 ryddet for bygging av boliger med adresse Skøyenåsveien 9. Bildet er tatt 28. november 2005.

Dato

Identifikator

B20110168

Sted

Bydel

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2010-04-20