Skjelbreia

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20070013.jpg

Metadata

Tittel

Skjelbreia

Beskrivelse

Skjelbreia ligger ved veien til Bysetermåsan.Skjelbreia var tidligere en plass under Rausjø Bruk og skysstasjon for plankekjørere på vei til Oslo. Trafikken over tunet var stor vinterstid fram til 1865 da Enebakkveien, slik den går i dag, ble anlagt.Etter at plankekjøringen tok slutt og vinterveien gjennom Østmarka derfor nærmest ble nedlagt ble plassen drevet som husmannsplass under Rausjø. Det var dårlig jord her så plassfolket holdt dyr og spedde på med jakt og fiske. Da bildet ble tatt i 1931 var det fortsatt fastboende her, de flyttet først ut etter annen verdenskrig.

Dato

Identifikator

B20070013

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Even Saugstad:Østmarka fra A til Å.Sigurd Senje:Østmarka

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05