Sarabråten

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050280.jpg

Metadata

Tittel

Sarabråten

Tema

Beskrivelse

Sarabråten rundt 1880. Vi ser den såkalte "Sperrestua" øverst til høyre, påbygget i lengderetningen i 1877. Dette var det første huset Thomas Heftye fikk reist på Sarabråten.Sarabråten var opprinnelig eiendommen Jørgensrud, gnr. 166. Omtales første gang i 1578 som Oslo stiftsgods. Lagt under Rustad i 1663. Fradelt igjen sammen med Bremsrud i 1723. Kjøpt av Thomas Heftye i 1856 og ombygd til sommerstedet Sarabråten. Aker kommune kjøpte Sarabråten i 1911 og rev husene, bortsett fra kuskeboligen, av hensyn til drikkevannsforsyningen. Kuskeboligen brant i 1971. Les ev mer på https://sarabraaten.wordpress.com/kuskeboligen/

Dato

Identifikator

B20050280

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Senje, Cathrine

Registreringsdato

2002-12-18