Rustadsaga

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20070008.jpg

Metadata

Tittel

Rustadsaga

Tema

Beskrivelse

Bildet fra 1930 viser Sagstua eller Damstua på Rustadsaga som ligger nærmere bekken enn serveringsstedet (utenfor bildets venstre kant), der familien Halvorsen flyttet inn i 1916. Serveringsstedet het den gang Saghøi, dvs. det lå høyere enn saga. Familien Halvorsen drev stedet fram til 1977.Sagbruket var i drift fra 1600-tallet til 1954. Saga ble fram til 1914 drevet av vannkraft, men ble da fornyet med en dampmaskin.Elektrisiteten overtok i 1937.

Dato

Identifikator

B20070008

Fotograf

Sted

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05