Rustad gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060067.jpg

Metadata

Tittel

Rustad gård

Beskrivelse

Rustad gård, Rustadgrenda 28, er eid av kommunen. Middelaldergård som ble solgt til private eiere på midten av 1600-tallet. Gården ble solgt til Heftye i forbindelse med hans ervervelse av skog rundt Sarabråten. Kommunen overtok ved forrige århundreskifte, da Nøklevann skulle sikres som drikkevann. Gården drev bl.a. med melkeproduksjon fram til utbyggingen av området på 1960-tallet. Våningshus med stabbur og uthus er bevart, men er inneklemt mellom blokkbebyggelsen. Stedet er nå tatt i bruk som barnehage.

Dato

Identifikator

B20060067

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

167

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18