Trolig rester etter husmannsplassen Vetland.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050309.jpg

Metadata

Tittel

Trolig rester etter husmannsplassen Vetland.

Beskrivelse

Tuftene ligger litt vest for Vetlandsveien mot Stordamveien. Husmannsplassen lå under Nordre Skøyen. Plassen Vetland er så langt ikke funnet på noe kart eller i dokumenter som kan plassere husmannsplassen. De fleste antydninger om plassens beliggenhet peker på det stedet bildet er tatt, men dette kan ikke dokumenteres.

Dato

Identifikator

B20050309

Sted

Bydel

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18