Plassen Dalbakk i Østmarka

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050016.jpg

Metadata

Tittel

Plassen Dalbakk i Østmarka

Beskrivelse

Dalbakk husmannsplass lå 300 meter sør for Mariholtet.Plassen hørte inn under Ellingsrud Gård, men ble kjøpt opp av Aker kommune i 1912.Plassen ble revet omkring 1950.Den siste som bodde her var Gulbrand Nilsen,poulært kalt Gulbrand Dalbak.Han døde i 1932 etter et langt liv med mye slit som småbruker og skogsarbeider.På kollen øst for Dalbakk lå Bryn KFUMs hytte. Tufter etter bebyggelsen er fortsatt synlige.

Dato

Identifikator

B20050016

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18