Per på Bogerud

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20100304.jpg

Metadata

Tittel

Per på Bogerud

Tema

Beskrivelse

Per Bogerud (1897-1973) på Bogerud gård foran vinterveden. Han ble student i 1917, merk studenterluen han har på seg. Mye taler for at bildet er tatt en 17. mai. Til venstre Elisabeth Brandt, fra Feiring. Mor til Per Bogerud, Anne Stefferud var fra Stefferud i Feiring og døde i 1902. I 1896 ble det meste av gårdsskogen på Bogerud solgt til Thomas Heftye, men de beholdt en teig på 28 mål til hogst av ved, staur, gjerdevirke m.m. Per Bogeruds jobb var å sørge for vinterveden som han kløvet om våren og tidlig sommer.Om gårdens historie, se bilde B20110011

Dato

Identifikator

B20100304

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Sør i Aker, Søndre Aker historielag. Årbok 1987. Henning Sollied, Akersgårder. Oslo 1947.

Giver

Bogerud, Per-Johan

Informant

Bogerud, Bjørn
Bogerud, Per-Johan

Registreringsdato

2010-04-20