Patronhylse fra 2. verdenskrig

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20100296.jpg

Metadata

Tittel

Patronhylse fra 2. verdenskrig

Beskrivelse

Med metallsøker ble det sommeren 2009 funnet en del patronhylser ved Sarabråten. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at disse stammet fra 2. verdenskrig. Trolig har tyske soldater drevet øvelseskyting nede ved Nøklevann. Bildet viser at patronene var i kaliber 7,92mm Mauser for bruk i Mausergevær, et våpen tyske soldater var satt opp med.

Dato

Identifikator

B20100296

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Rundt vannet nr. 8, mars 2010.

Informant

Johansen, Pål A.

Registreringsdato

2010-04-20