Oppsal Gård før ombyggingen

Metadata

Tittel

Oppsal Gård før ombyggingen

Beskrivelse

Oppsal Gård på 1930-tallet.I forgrunnen gravhaugen med flaggstang. Oppsal betyr den høytliggende gården og ble etter all sannsnylighet skilt ut fra Østensjø gård før år 800 e.Kr. Utsikten fra Oppsal gård forteller oss at den bærer sitt navn med rette. Kirkegods i middelalderen og krongods etter reformasjonen. I 1708 kjøpte Peter Jacob Wilster eiendommen. Han eide også Abildsø. Norges desidert rikeste mann på slutten av 1700-tallet, Bernt Anker, eide Oppsal 1778-80. I 1919 kjøpte Hans Løvseth gården, og hans slekt eier den fortsatt. Oppsal gård ble eksteriørmessig bygget om etter krigen.

Dato (årstall)

BildeID

B20030056

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

146/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18