Oppsal gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060054.jpg

Metadata

Tittel

Oppsal gård

Tema

Beskrivelse

Hovedhuset på Oppsal gård,gnr 146/1, Oppsalvn. 20.Navnet kommer av norrønt Uppsalir som trolig betyr en høytliggende gård.Den tilhørte i middelalderen Oslo Bispestol.Etter reformasjonen kom gården i kronens eie, og i privat eie i 1663.I 1919 ble Hans Løvseth eier, og gården er fortsatt i familiens eie.Innmarken ble overtatt av kommunen og nedbygd i forbindelse med boligreisningen på 1950-tallet.

Dato

Identifikator

B20060054

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

146/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18