Oppsal gård

Metadata

Tittel

Oppsal gård

Beskrivelse

Det norrøne navnet er Uppsalir som betyr den høytliggende gården. Oppsal gård ble etter all sannsynlighet skilt ut fra Østensjø gård før år 800 e.Kr. Kirkegods i middelalderen (Oslo Bispestol) og krongods etter reformasjonen. I 1708 kjøpte oberst Peter Jacob Wilster eiendommen. Han eide også Abildsø. Norges desidert rikeste mann på slutten av 1700-tallet, Bernt Anker, eide Oppsal 1778-80. I 1919 kjøpte Hans Løvseth gården, og hans slekt eier den fortsatt. I 1947 kjøpte kommunen det meste av jorda og utbyggingen langs Haakon Tveters vei startet tidlig på 1950-tallet. Hovedbygningen på gården ble rehabilitert etter 2.verdenskrig.

Dato (årstall)

BildeID

B20100262

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

146/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Historiegruppa i Oppsal kunstforening

Registreringsdato

2010-04-20