Oldtidsveien, Østensjø terrasse

Metadata

Tittel

Oldtidsveien, Østensjø terrasse

Beskrivelse

En av hovedveiene inn til Oslo i jernalder og middelalder gikk langs østsiden av Østensjøvannet.Med tiden kom det både slep,sleder og vogner og det ble dermed nødvendig å bygge opp veibanen enkelte steder.Det er forholdsvis store veimurer,flere steder to-tre meter høye.Vi ser her en slik mur i Østensjø terrasse.

Dato (årstall)

BildeID

B20060055

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18