Oldtidsveien ved terrassehusene.

Metadata

Tittel

Oldtidsveien ved terrassehusene.

Beskrivelse

Oldtidsveien ved terrassehusene i år 2000. En av hovedveiene inn til Oslo i jernalder og middelalder gikk langs østsiden av Østensjøvannet.Med tiden kom det både slep,sleder og vogner.Oldtidsveien sees her i forkant av terrasseblokkene i Oppsal terrasse, før den ble gruset.

Dato (årstall)

BildeID

B20060056

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18