Ola Ingvald Hansen alias Ola Trassop

Metadata

Tittel

Ola Ingvald Hansen alias Ola Trassop

Tema

Beskrivelse

Ole Ingvald Hansen, alias Ola Trassop, var en markant person i lokalmiljøet i 50 år fra begynnelsen av 1900-tallet. Som navnet sier, var det særlig området på Trasop han ble knyttet til, der han også bodde på plassen Trasop. Selv synes han å skrive sitt navn Trassop, mens navneformen i dag er Trasop. Derimot heter det Trasoppveien, så her er det anvendt flere varianter. De som vokste opp på Trasop på 1900-tallet synes også å bruke formen Trassop. Else Wiik, datter til Ola Trassop forteller i desember 2007 litt om sin far: Ola ble født 10.06.1879 i Fet prestegjeld på Romerike. Hans far, Andreas Hanssen (1835-1915) var sveiser eller ”Fjøsmand” som det het den gangen. Dette medførte mye flytting i oppveksten. Han ble konfirmert i Ås prestegjeld i 1892. Der avtjente han også verneplikten slik det fremgår av hans ”Værnepligts- og lodtræknings-seddel” datert 16. mai 1900. I 1902 fulgte han sine foreldre til Nordre Skøyen hvor de ble sveisere hos daværende forpakter Gustav Vold. I 1905 var Ola grensevakt og i 1907 flyttet han sammen med sine foreldre til Trassop. Han ”gikk framme” som det het den gangen og var på Nordre Skøyen helt til 1938. I 1908 overtok Fredrik Faye som forpakter på Nordre Skøyen. Han hadde med seg en tjenestejente som het Kristine Johansen fra Enebakk (født 05.05.1883),datter av murersvenn Even Johansen. Det var på Nordre Skøyen min mor Kristine og far traff hverandre, forteller datteren Else Wiik. De giftet seg 20. mars 1909 i Østre Aker kirke. De nygifte flyttet da inn på Trassop hvor Oles foreldre også bodde. I slutten av 1909 kom det første barnet. Det var en gutt. Siden kom det sju jenter, så familien ble stor. Far til Ola døde 18/10 1915, og moren i 1932. Gårdsbruket på Trassop drev Ola på med til etter krigen. Ved de tider ble synet hans redusert, og det ble vanskeligere å ta seg fram. Ellers var han frisk hele livet. Jeg kan ikke huske han lå syk en eneste dag. 12. februar 1957 døde Kristine, et hardt slag for Ola som døde 2 1/2 år senere, 27. oktober 1959.

Dato (årstall)

BildeID

B20080047

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Wiik, Else

Informant

Hagen, Bjørg
Wiik, Else

Registreringsdato

2006-04-05