"Nybyggere" på Oppsal.

Metadata

Tittel

"Nybyggere" på Oppsal.

Beskrivelse

"Nybyggere" ca. 1905. Familien Hermansen i Oppsalskogen. Huset lå på hjørnet av Vilbergvn/Bjartvn, kalt"Krossenhuset", dvs i veikrysset.

Dato (årstall)

BildeID

B20030120

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Informant

Sollie, Helge

Registreringsdato

2002-12-18