Nordre Skøyen Hovedgård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20030074.jpg

Metadata

Tittel

Nordre Skøyen Hovedgård

Tema

Beskrivelse

Nordre Skøyen Hovedgård i 1880-årene med lindealleen i forgrunnen. Bildet er fra den tiden Hans Pedersen Aas (1808-1891) var eier av gården. Nordre Skøyen hovedgård har gjennom- gått de fasene som er typisk for mange av våre storgårder - i middelalderen klostergods, etter reformasjonen krongods. I privat eie fram til 1910 da kommunen kjøpte eiendommen.

Dato

Identifikator

B20030074

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18