Marie og Theodor L. Opsahl på Bogerud gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20100301.jpg

Metadata

Tittel

Marie og Theodor L. Opsahl på Bogerud gård

Tema

Beskrivelse

Marie, f.J.Stefferud (1851-1924) og Theodor L. Opsahl (1856-1931) fotografert hos fotograf Szachinski omkring 1910. Med Svend og Theodor Larsen Opsahl kom den slekta til Bogerud som eide gården helt til kommunen overtok i 1946. Brødrene Opsahl var ungkarer da de kjøpte Søndre Bogerud, nå bare kalt Bogerud, i 1882. Svend overtok Oppsal gård i 1888, mens Theodor ble på Bogerud gård så lenge han levde. Gården ble trolig ryddet tidlig i høymiddelalderen, men etter svartedauden ble den liggende øde. Først tidlig på 1600-tallet dukker Bogerud fram fra kildene. Midt på 1700-tallet blir den delt. Nordre Bogerud ble i 1892 lagt til Bøler gård og våningshuset flyttet dit som drengestue, i dag Bølerveien 22. Det gamle våningshuset på Søndre ble revet i 1923 og nytt bygget, som i dag benyttes som barnehage. Gården var lenge eid av Oslo Hospital og drevet av forpaktere. Gårdsdriften opphørte rundt 1960 i forbindelse med utbyggingen av området.

Dato

Identifikator

B20100301

Avbildet person

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Sør i Aker, Søndre Aker historielag. Årbok 1987. Henning Sollied, Akersgårder. Oslo 1947.

Giver

Bogerud gård barnehage

Informant

Bogerud, Bjørn
Bogerud, Per-Johan

Registreringsdato

2010-04-20