Låven/driftsbygningen på Tveten.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20030103.jpg

Metadata

Tittel

Låven/driftsbygningen på Tveten.

Tema

Beskrivelse

Låven/driftsbygningen på Tveita.Høst Liten gutt i forgrunnen.Bildet er tatt der den midterste høyblokken er oppført, Øst-Nordøst for Rimi-butikken

Identifikator

B20030103

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

140

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18