Lærerpersonalet på Østensjø skole 1928

Metadata

Tittel

Lærerpersonalet på Østensjø skole 1928

Beskrivelse

Første rekke fra venstre:Frk. Samuelsen, Frk. Fraas, Frk Devik (senere fru Per Eggen), Overlærer Johan Evje, Frk. Ingerid Jacobsen og Frk. Olsen. Andre rekke fra venstre:Frk. Løfgren, Frk. Nyhus, Frk. Ingerø, Fru Jørstad, Frk. Halvorsen og Frk. Edvardsen. Tredje rekke fra venstre: Lagtvedt, Eilif Eggen, Nils Vold, Joh. Gunneng Og Per Eggen.

Dato (årstall)

BildeID

B20100036

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Naboposten nr. 3 1995.

Giver

Engan, Arnfinn

Registreringsdato

2006-04-05