Kuskeboligen på Sarabråten

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050065.jpg

Metadata

Tittel

Kuskeboligen på Sarabråten

Beskrivelse

Kuskeboligen på Sarabråten er den gamle sperrestua fra 1856, som da den store dragestilvillaen ble bygget i 1897 ble flyttet og påbygd med en etasje. Det ble drevet servering i Kuskeboligen fram til 1943. I Kuskeboligen bodde det folk som arbeidet i skogen, og den siste familien flyttet ut for godt i 1963. Kuskeboligen brant i 1971.
Les ev mer på https://sarabraaten.wordpress.com/kuskeboligen/

Dato

Identifikator

B20050065

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18