Kuer på Skjelbreia.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20070056.jpg

Metadata

Tittel

Kuer på Skjelbreia.

Tema

Beskrivelse

Skjelbreia ligger ved veien til Bysetermåsan.Skjelbreia var tidligere en plass under Rausjø Bruk og skysstasjon for plankekjørere på vei til Oslo. Trafikken over tunet var stor vinterstid fram til 1865 da Enebakkveien, slik den går i dag, ble anlagt.Etter at plankekjøringen tok slutt og vinterveien gjennom Østmarka derfor nærmest ble nedlagt ble plassen drevet som husmannsplass under Rausjø. Det var dårlig jord her så plassfolket holdt dyr og spedde på med jakt og fiske. Da bildet ble tatt i 1928 var det fortsatt fastboende her med kuer, de flyttet først ut etter annen verdenskrig.På albumbladet som bildet er hentet fra kan vi lese: « Vær snilde mot dyra som guttene her, du får bare gleder av dette besvær».

Dato

Identifikator

B20070056

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05