Krigsminnesmerke

Metadata

Tittel

Krigsminnesmerke

Beskrivelse

Ved Nordre Skøyen hovedgård finner vi bydelens krigsminnesmerke over 24 krigsofre i granitt og bronse, laget av Joseph Grimeland og avduket i 1946. Grimeland, som døde i 2002, var en meget produktiv billedhugger. Kanskje er han best kjent for ”Oslopiken” på Oslo Rådhus. Han har også laget monumentet over krigsseilerne på Bygdøy. Alle hans arbeider er figurative. Hans ideal var den klassiske kunsten.Minnesmerket benevnes også som "Arkitektonisk minnesmerke med relieffer og mannsfigur".Kunstverket ble laget for innsamlede midler i Bryn og Østensjødistriktet.

Dato (årstall)

BildeID

B20070150

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Vi i Østensjøbyen, Sigurd Senje 1985. Sothøna nr. 33, 2007.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2006-04-05