Korpås-Olsens hytte i Korpåsen.

Metadata

Tittel

Korpås-Olsens hytte i Korpåsen.

Tema

Beskrivelse

Korpås-Olsens hytte lå godt skjult i en fjellkløft i Korpåsen.Korpåsen ligger sør-øst for Skullerudstua. Eneboeren Olaf Olsen (ca.1875-1952)var preparant og hadde hytta full av utstoppede dyr.

Dato (årstall)

BildeID

B20050211

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Even Saugstad:Østmarka fra A til Å. Sigurd Senje:Østmarka.Sverre M.Fjelstad:Østmarka naturreservat.

Giver

Senje, Cathrine

Registreringsdato

2002-12-18