Kart over Sarabråten 1897

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20100039.jpg

Metadata

Tittel

Kart over Sarabråten 1897

Dato

Identifikator

B20100039

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Kart over Kaptein Heftyes Eiendom Sarabraaten i ø. Aker.Målestokk 1:2000.Dett er kartets øvre del, nedre del se B20100040.

Registreringsdato

2006-04-05