Kart over Oppsal

Metadata

Tittel

Kart over Oppsal

Beskrivelse

Kartet er en forstørret del av "Kartskisse over terrænget om Sarabraaten-Kristiania Østmark" fra 1912.Utparselleringen av tomter fra Oppsal Gård er i gang.Kampheimveien er anlagt-på dugnad.Skiløypene går fra Bryn stasjon,for sporveien er ikke kommet i 1912.

Dato (årstall)

BildeID

B20050289

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Registreringsdato

2002-12-18