"Jordhaugen" ved trikkelinjen mellom Golia og Hellerud

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050080.jpg

Metadata

Tittel

"Jordhaugen" ved trikkelinjen mellom Golia og Hellerud

Beskrivelse

"Jordhaugen" var tenkt som fyllmasse til en bro som skulle krysse trikkelinjen mellom Baneveien og Damfaret.Broprosjektet bortfalt, men det ble bygget en planovergang ved Golia stasjon.Bildet viser jordhaugen på østsiden av trikkelinjen.Tørkestativet i forgrunnen tilhørte Damfaret 15A.Huset i bakgrunnen er Baneveien 7.Jordhaugen ble brukt som skibakke av barna i området.

Dato

Identifikator

B20050080

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Jacobsen, Frode

Informant

Jacobsen, Frode

Registreringsdato

2002-12-18