Industriområdet på Manglerud og Ryen

Metadata

Tittel

Industriområdet på Manglerud og Ryen

Beskrivelse

I forgrunnen anlegget til Philips Norge AS, adresse Sandstuveien 70. I bildets øverste kant Abildsø gård, Østensjøvannet, Bøler og Bogerud. Mellompartiet er småhusbebyggelse på Manglerud og Abildsø. I bildets nederste kant Europaveien og boligblokker på Brattlikollen.

Dato (årstall)

BildeID

B20100233

Fotograf

Avbildet korporasjon

Philips Norge AS

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160

Giver

Philips Norge AS

Registreringsdato

2010-04-20