Industriområdet på Manglerud og Ryen

Metadata

Tittel

Industriområdet på Manglerud og Ryen

Beskrivelse

I forgrunnen anlegget til Philips Norge AS, adresse Sandstuveien 70. I bildets øverste kant Abildsø gård og Østensjøvannet. Mellompartiet er småhusbebyggelse på Manglerud. I bildets nederste kant Europaveien,T-baneverkstedet og boligblokker på Brattlikollen. Bildet er tatt 19/91982.

Dato (årstall)

BildeID

B20100226

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160

Fargeinfo

farger

Giver

Philips Norge AS

Registreringsdato

2010-04-20