Hytte på Hellerud.

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20070058.jpg

Metadata

Tittel

Hytte på Hellerud.

Beskrivelse

De første tomtene fra Nordre Hellerud gård ble utparsellert til småhusbebyggelse i begynnelsen av 1900-tallet. Enkle hytter ble gjerne reist før de permanente villaene etter hvert satte sitt preg på området.Albumteksten til bildet av hytta i 1928 har bl.a. følgende tekst "Her ser du stedet som guttene liker" noe som vel forteller om stedets popularitet.

Dato

Identifikator

B20070058

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05