Hovedbygningen på Nordre Østensjø

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060077.jpg

Metadata

Tittel

Hovedbygningen på Nordre Østensjø

Beskrivelse

Østensjø Nordre og Søndre. Funn av steinalderøkser på jordene til Østensjø gård kan tyde på at det har vært drevet jordbruk ved Østensjøvannet fra yngre steinalder, ca. 2.500 år f.Kr. Selve gården Østensjø ble bygd i eldre jernalder, kanskje rundt år 500 e.Kr.Gården kan ha fått navnet etter beliggenheten, øst for sjøen. Deretter har vannet fått navn etter gården Østensjøvannet. Gårdene var kirkegods, men fra reformasjonen i 1536 til 1660 var Østensjø i kongens eie. I 1656 ble Østensjø delt i to selvstendige gårder. Tveter-slekten eide gårdene i 160 år før familien Solbakken overtok i 1997. Søndre Østensjø ble hovedsakelig bygd tidlig på 1800-tallet i empirestil. Nordre Østensjø ble bygd rundt 1870 i sveitserstil.

Dato

Identifikator

B20060077

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

147

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18