Holtet - tidligere husmannsplass

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20100273.jpg

Metadata

Tittel

Holtet - tidligere husmannsplass

Beskrivelse

Holtet var husmannsplass under Østensjø Gård, og lå like ved Haraløkka idrettsanlegg. Harald Holtet med familie var den siste som bodde har.Dyreholdet opphørte omkring 1960.Bygningene ble revet i 1972 for å gjøre plass til Holtet bosenter og verksted.

Dato

Identifikator

B20100273

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2010-04-20