Holtet gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20100026.jpg

Metadata

Tittel

Holtet gård

Beskrivelse

Holtet var husmannsplass under Østensjø Gård, og lå like ved Haraløkka idrettsanlegg. Harald Holtet med familie var den siste som bodde har.Dyreholdet opphørte omkring 1960.Bygningene ble revet i 1972 for å gjøre plass til Holtet bosenter og verksted.

Identifikator

B20100026

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Huseby, Kari

Registreringsdato

2006-04-05