Holtet

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050240.jpg

Metadata

Tittel

Holtet

Beskrivelse

Holtet var husmannsplass under Østensjø Gård, og lå like ved Haraløkka idrettsanlegg. Harald Holtet med familie var den siste som bodde har.Dyreholdet opphørte omkring 1960.Bildet er tatt mot slutten av 1960-tallet. Bygningene ble revet i 1972 for å gjøre plass til Holtet bosenter og verksted.

Dato

Identifikator

B20050240

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Senje, Cathrine

Registreringsdato

2002-12-18