Heggen blomstrer ved Bakken

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050303.jpg

Metadata

Tittel

Heggen blomstrer ved Bakken

Beskrivelse

Alle gårdene rundt Østensjøvannet hadde husmannsplasser. Husmannsplassen Bakken, som vi ser rester etter her, hørte trolig inn under Oppsal gård (gårdsnummer 146). Det er ikke kjent når Bakken ble ryddet, men etter kartopplysninger har den sannsynligvis vært bebodd i en periode på 50-60 år rundt midten av 1800-tallet. Området har også noen hagetrær, mest sannsynlig fra den tiden det bodde folk her.

Dato

Identifikator

B20050303

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18