Gården Bråten

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050015.jpg

Metadata

Tittel

Gården Bråten

Beskrivelse

Gården Bråten er fra middelalderen. På 1700-tallet tilhørte den Oslo Hospital. Slakter Petter Pedersen kjøpte den i 1842. Siste private eier var grosserer H.A. Hansen fra 1885 til 1904. Han bodde her med kone og ti barn, 6-7 kuer, hest,griser,gjess, ender,høns,bier og 3 jakthunder.På grunn av drikkevannsrestriksjoner av Nøklevann overtok Aker kommune gården i 1904. Senere beboere har vært Skogvesenets folk. Den siste var skogforvalter Ole Messelt. Han bodde der til han døde i 1960. På grunn av hærverk på det tomme huset måtte det til slutt rives ca. 1962.Se også bilde B20050013 og B20050014.

Dato

Identifikator

B20050015

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

165

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18