Grønlia 1949

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060196.jpg

Metadata

Tittel

Grønlia 1949

Beskrivelse

Bildet viser Grønlia like etter om/utbyggingen i perioden 1947-1949. Til høyre uthusbygningen med do og skjul samt plass for gris og høns, men også garasje. Bekken renner under en klopp i veien. Asketreet står i forkant av Grønliahuset. Adressen til Grønlia er nå Haakon Tveters vei 24. I 1952 ble det bygget en firemannsbolig i forkant av Grønlia med adresse Haakon Tveters vei 24B. Eiendommen ble frikjøpt fra Søndre Skøyen i 1944 sammen med tomta i forkant.Grønlias alder er ukjent, men den har trolig vært bebodd fra midt på 1700-tallet. Vi finner Grønlia avmerket som plass på et kart fra 1797.Grønlia var husmannsplass under Skøyen inntil delingen i 1842, da den fulgte med til Søndre Skøyen.Huset brant ned sommeren 1980. På tomta ble det bygget ny villa i 1982.

Dato

Identifikator

B20060196

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Andersen, Anne Helene f. Thorstensen

Informant

Andersen, Anne Helene f. Thorstensen

Registreringsdato

2006-04-05