Grønlia 1946

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060192.jpg

Metadata

Tittel

Grønlia 1946

Beskrivelse

Grønlia var husmannsplass under Skøyen inntil delingen i 1842, da den fulgte med til Søndre Skøyen. I forgrunnen Potetjordet som tilhørte Grønlia. Veien fra husmannsplassen snor seg ned til Haakon Tveters vei. På det laveste punket er det en klopp over bekken. Huset med pipe på motsatt side av Haakon Tveters vei er den tyske offiserskasernen, i dag nr. 29. Det mindre huset til venstre er trolig en tysk vaktbu ved veien fra Skøyenåsen stasjon. I bakgrunnen Tallbergåsen.

Dato

Identifikator

B20060192

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Andersen, Anne Helene f. Thorstensen

Informant

Andersen, Anne Helene f. Thorstensen

Registreringsdato

2006-04-05