Flyfoto Manglerud

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20030196.jpg

Metadata

Tittel

Flyfoto Manglerud

Beskrivelse

Flyfoto fra Manglerud ca. 1957.Midt på bildet Mellom-Manglerud eller Husebygården som brant på 1960-tallet. Helt til venstre Nordre Manglerud eller Kvammengården, nå revet. Til høyre Søndre Manglerud, i dag eldresenter.

Dato

Identifikator

B20030196

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Byantikvaren

Registreringsdato

2002-12-18