Dragestilvillaen på Sarabråten

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20090111.jpg

Metadata

Tittel

Dragestilvillaen på Sarabråten

Beskrivelse

Dragestilvillaen til Thomas Thomassen Heftye fotografert rundt året 1897 da huset ble bygget.Villaen ble revet i 1917 som følge av drikkevannsreguleringen i Nøklevann.
https://sarabraaten.wordpress.com/dragestilsvillaen/

Dato

Identifikator

B20090111

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Senje, Cathrine

Registreringsdato

2006-04-05