Den norske Eterfabrikk

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060155.jpg

Metadata

Tittel

Den norske Eterfabrikk

Tema

Beskrivelse

Eterfabrikkens eiendom sett fra øst mot vest i 1952 Jordene på Bogerud før utbygging. Bygninger fra venstre: Fagerås gård, stallen m/låve, bolig, fyrhus, østre bod og spritlager, eterfabrikk m/nybygg fra 1951 og disponentbolig. Veien vi skimter helt i bildets høyre kant går ned til Østensjøveien som er under bygging, dvs. legges øst for Østensjø gård. Opprinnelig gikk veien opp til fabrikken på nedsiden av bygningene. Den ble fullført, i all enkelhet, i 1909. Det var de ansatte som med slegge og pukkhammer laget fyll og pukk så veien fikk et fast underlag. Som et lag på toppen ble det benyttet aske fra kullfyringen. Denne var ganske grov og gjorde god nytte, men pent skal det ikke har vært. Veien ble vedlikeholdt etter samme metode helt fram til 1930. Deretter ble pukk og grus kjøpt i den utstrekning veien trengte det.I dag er det Eterveien (navnet vedtatt i 1955) som er tilførselsvei til fabrikken fra Østensjøveien til Bogerudveien.

Dato

Identifikator

B20060155

Avbildet korporasjon

Den norske Eterfabrikk

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

DnE 100 år - Eterfabrikkens historie

Giver

Den norske Eterfabrikk

Registreringsdato

2006-04-05