Den gamle veien i nordenden av Nøklevann

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050022.jpg

Metadata

Tittel

Den gamle veien i nordenden av Nøklevann

Beskrivelse

Før reguleringen av Nøklevann gikk veien til Sarabråten på en steinfylling i nordenden av vannet.Veien er ennå synlig ved lav vannstand.

Dato

Identifikator

B20050022

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18