Den gamle Nøklevannsdam

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060269.jpg

Metadata

Tittel

Den gamle Nøklevannsdam

Beskrivelse

Dette er den første Nøklevannsdammen som regulerte vanntilførselen til saga og sagdammen som lå nedenfor.Dammen på bildet ble påbegynt revet 3. oktober 1899 og en ny dam ble bygget, kalt "Den nye Nøklevandsdam". Den nye dammen ble ferdigstilt i første halvår 1900.I september 1900 ble vannet påsatt frem til Rustad.Bildet er tatt 14 august 1899.

Dato

Identifikator

B20060269

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Aker 1837-1937, bind 3 side 297 og følgende.Aker Vandverk, Kristiania 1909.

Registreringsdato

2006-04-05